นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร 

เราให้บริการเว็บไซต์ในนาม เว็บไซต์ทูเมค โดยนายกฤษดา เกียรติกุล จดทะเบียนธุรกิจรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ทะเบียนเลขที่ 3100502587028 ชนิดแห่งพาณิชยกิจ รับออกแบบเว็บไซต์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://www.website2make.com/

คุกกี้ 

คุกกี้คือข้อความส่วนเล็กๆ ที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้ถูกใช้เพื่อจัดเก็บและรับตัวระบุ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ตัวระบุที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ และซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน โดยในนโยบายนี้ เราเรียกเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ว่า “คุกกี้”

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกชื่อ อีเมล และเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้ได้ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลในครั้งถัดไป บันทึกคุกกี้นี้จะบันทึกไว้นาน 1 ปี หากคุณไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราว เพื่อพิจารณาว่าบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้หรือไม่ และระบบจะถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราว์เซอร์

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ จะมีคุกกี้หลายตัวที่เก็บบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และตัวเลือกการแสดงผลหน้าจอของคุณ คุกกี้เข้าสู่ระบบจะมีอายุ 2 วัน และคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอ จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี หากคุณเลือกจดจำฉัน การเข้าสู่ระบบของคุณจะคงอยู่ 2 สัปดาห์ หากคุณออกจากระบบ คุกกี้ก็จะถูกลบออกเช่นกัน หากคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บนความ คุกกี้เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล และระบุไอดีโพสต์ของบทความที่คุณเพิ่งแก้ไข จะหมดอายุ 1 วัน 

BuddyPress

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวมและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวม

ไซต์ที่ขับเคลื่อนโดย BuddyPress พึ่งพาข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มาเป็นอย่างมาก เราเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ลงทะเบียนและผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อ

ข้อมูลโปรไฟล์

เราเก็บข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องระบุคือชื่อผู้ใช้ แสดงผลแบบสาธารณะ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่คุณเพิ่มในโปรไฟล์ เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพประจำตัว ข้อมูลส่วนกําหนดค่าอื่น ๆ อาจจําเป็นหรือไม่จําเป็น ตามที่กําหนดค่าโดยผู้ดูแลไซต์

ข้อมูลผู้ใช้ที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนบัญชีสามารถแก้ไขหรือลบได้ในแผงแก้ไข>โปรไฟล์ ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ใช้ยังสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดูเนื้อหาโปรไฟล์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ จํากัด การมองเห็นแบบฟิลด์ต่อฟิลด์ให้กับเพื่อนผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบหรือผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ทั้งหมดสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดได้

กิจกรรม

ไซต์นี้บันทึกการกระทําบางอย่างของผู้ใช้ในรูปแบบของข้อมูล “กิจกรรม” กิจกรรมประกอบด้วยการอัปเดตและความคิดเห็นที่โพสต์โดยตรงไปยังสตรีมกิจกรรม ตลอดจนคําอธิบายการดําเนินการอื่นๆ ที่ดําเนินการขณะใช้ไซต์ เช่น มิตรภาพใหม่ กลุ่มที่เพิ่งเข้าร่วม ใหม่ และการอัปเดตโปรไฟล์

เนื้อหาของรายการกิจกรรมเป็นไปตามกฎความเป็นส่วนตัวเดียวกันกับบริบทที่รายการกิจกรรมถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น การอัปเดตกิจกรรมที่สร้างในโปรไฟล์ของผู้ใช้จะปรากฏต่อสาธารณะ ในขณะที่รายการกิจกรรมที่สร้างขึ้นในกลุ่มส่วนตัวจะปรากฏต่อสมาชิกของกลุ่มนั้นเท่านั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถดูรายการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงบริบท

ผู้ใช้ที่สร้างรายการกิจกรรมอาจลบรายการกิจกรรมได้ทุกเมื่อ ผู้ดูแลไซต์สามารถแก้ไขรายการกิจกรรมทั้งหมดได้

คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อแสดงข้อความความสําเร็จและความล้มเหลวต่อผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเพื่อตอบสนองต่อการดําเนินการบางอย่าง เช่น การเข้าร่วมกลุ่ม คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกลบทันทีหลังจากโหลดหน้าถัดไป สำหรับไดเรกทอรีกลุ่ม สมาชิก และกิจกรรมเพื่อติดตามการตั้งค่าการเรียกดูของผู้ใช้ การกําหนดลักษณะเหล่านี้รวมถึงค่าที่เลือกล่าสุดของดรอปดาวน์การเรียงลําดับและตัวกรอง รวมถึงข้อมูลการแบ่งหน้า คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกลบหลังจาก 24 ชั่วโมง

Akismet

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมที่แสดงความคิดเห็นบนไซต์ที่ใช้บริการป้องกันสแปมของ Akismet ของเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ใช้ตั้งค่า Akismet สําหรับไซต์ แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงที่อยู่ IP ของผู้แสดงความคิดเห็นตัวแทนผู้ใช้ผู้อ้างอิงและ URL ของไซต์ (พร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้แสดงความคิดเห็นให้โดยตรงเช่นชื่อชื่อผู้ใช้ที่อยู่อีเมลและความคิดเห็นของตัวเอง)

Forum

ถ้าคุณตั้งกระทู้ข้อความใดๆ บนฟอรั่ม ข้อมูลของคุณจะแสดงสู่สาธารณะ ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถอ่านข้อความของคุณได้

ความคิดเห็น

เมื่อผู้เยี่ยมชมได้โพสต์ข้อความไว้บนเว็บไซต์นี้ เว็บจะเก็บรวบรวมความคิดเห็นของคุณไว้ในฟอร์มความคิดเห็น และจะระบุชื่อ ที่อยู่ไอพี และบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานเพื่อตรวจสอบและป้องกันสแปม สตริงที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างจากที่อยู่อีเมลของคุณ หรือเรียกว่าแฮช (Hash) อาจถูกจัดเตรียมให้กับบริการของ Gravatar เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้งานอยู่หรือไม่ หลังจากอนุมัติความคิดเห็นของคุณแล้ว รูปภาพโปรไฟล์ของคุณอาจปรากฏต่อสาธารณะในบริบทความคิดเห็นของคุณ 

สื่อ

ถ้าคุณอับโหลดรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ คุณควรหลีกเลี่ยงการอับโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งแบบฝัง (EXIF GPS) เพราะผู้อื่นสามารถดาวน์โหลด และดึงข้อมูลตำแหน่งใดๆ จากภาพบนเว็บไซต์ได้

เราแชร์ข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

ผู้ให้บริการ Hosting

เราสร้างเว็บไซต์ให้ลูกค้า และเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ Hosting แชร์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อใช้ในการลงทะเบียนของคุณ ดังนี้ Hostinglotus, Hostingdynamo, Netdesignhost, Hostinger และ ReSellerclub

Meta

  • Facebook page เราให้บริการดูแลเฟซบุ๊คแฟนเพจให้ธุรกิจต่างๆ ที่ใช้บริการเว็บไซต์กับเรา เพื่อช่วยเหลือในการตั้งค่า เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจ การใส่รูปภาพต่างๆ และการโพสต์บทความในนามของคุณ เพื่อเพิ่มการเข้าชมเพจ และเพื่อให้คุณโปรโมตเพจได้ด้วยตนเอง
  • Messenger เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับผู้ใช้บริการ โดยการเพิ่มปุ่มแชทบนเว็บไซต์ของคุณ บางครั้งเราช่วยในการตอบกลับข้อความแชทแทนคุณ กรณีที่เราได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ และเราจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ ไม่นำไปเปิดเผยที่ใด

Google

เราแชร์ข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  • Google Map เพื่อแสดงแผนที่ธุรกิจของคุณบนเว็บไซต์
  • Google Search Console เพื่อการวิเคราะห์ การปรับปรุง แก้ไขให้เว็บไซต์มีคุณภาพที่ดี รูปแบบ Webmaster
  • Google Analytics เพื่อวัดประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชม ข้อมูลเชิงลึก สถิติการใช้งาน เพื่อทำการตลาดออนไลน์
  • Google Tag Manager เพื่อติดป้ายกำกับเว็บไซต์ ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก การทำ Conversion ของผู้ใช้ จากการทำโฆษณา
  • Google Ads เพื่อแสดงโฆษณาเว็บไซต์ผ่านการค้นหาบน Google แบบที่มีค่าใช้จ่าย เราช่วยบริหารบัญชีโฆษณาในนามของคุณ เพื่อให้การทำงานของโฆษณาทำงานได้เป็นปกติ

Microsoft

เราแชร์ข้อมูลเว็บไซต์ลูกค้ากับทาง Bing Webmaster Tool เพื่อวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ในนามของคุณ เพื่อการค้นหาผ่าน Bing บน Microsoft Edge

Line

เราช่วยบริหารบัญชี LINE OA ให้ลูกค้าเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มข้อมูลธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการติดต่อจากผู้ที่สนใจใช้บริการของคุณ

สภาพแวดล้อมการทำงาน

การเก็บข้อมูลลูกค้า

เราเก็บข้อมูลลูกค้าด้วย Office365

การผลิตสื่อรูปภาพ

เราใช้ Microsoft Power Point และ Adobe Photoshop ในการผลิตสื่อรูปภาพกราฟฟิกให้กับเว็บไซต์ของลูกค้า

การติดต่อสื่อสาร

เราใช้การสื่อสารระหว่างลูกค้า การส่งข้อมูล รูปภาพ ผ่านช่องทาง Line เป็นส่วนใหญ่

เราเก็บข้อมูลของคุณนานเพียงใด

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็น ข้อมูลเมตาจะถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด เพื่อที่จะให้ระบบรับรู้และอนุมัติความคิดเห็นในอนาคตอัตโนมัติ สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในบัญชีโปรไฟล์ของคุณ และผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถดู ข้อมูลของคุณได้ แก้ไข แต่ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไข ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ 

คุณมีสิทธิ์อะไรในข้อมูลของคุณ 

หากคุณมีบัญชีในเว็บไซต์นี้ หรือแสดงความคิดเห็นไว้ คุณสามารถขอไฟล์ส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเราได้ หรือหากคุณต้องการลบข้อมูลของคุณได้ 

เราส่งข้อมูลของคุณไปที่ไหน

ความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชม อาจถูกตรวจสอบผ่านบริการตรวจจับสแปมอัตโนมัติ

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตล่าสุดวันที่ 13-6-2022