เกี่ยวกับเรา

ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ของระบบออนไลน์ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนั้นสะดวกรวดเร็ว และเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก เรามุ่งมั่นและตั้งใจให้เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นมีเว็บไซต์ ได้ก้าวสู่ธุรกิจออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงในระยะยาว

จึงได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจและจดทะเบียนพาณิชย์ในนาม เว็บไซต์ทูเมค เมื่อ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ชนิดแห่งพาณิชยกิจ รับออกแบบเว็บผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต