แถบเครื่องมือ WordPress

สำหรับเจ้าของเว็บไซต์หลายๆ ท่าน ที่ผมเขียนระบบเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพลส์อาจจะไม่เคยใช้งานมาก่อน ผมจึงแนะนำวิธีการใช้งาน ที่ใช้ในการเขียนบทความบนหน้าหลัก หรือเรื่องบน Wordpress กับแถบเครื่องมือชื่อ WYSIWYG

Advertisements
อ่านเพิ่มเติม