Big Cleaning Day เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

Big Cleaning Day เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

Big Cleaning Day

      เหล่าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ร่วมกนทำความสะอาดประจำปี ณ บริเวณภายในและภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรม

ดูกิจกรรมของทางเทศบาลเพิ่มเติมได้ที่ www.ladbualuang.go.th

แชร์สิ่งนี้

Post Your Comment Here