Google จะยุติการให้บริการ Google+

เนื่องจากเว็บไซต์ทูเมคได้สร้างบัญชี Google+ ให้กับเว็บไซต์ธุรกิจอยู่หลายบัญชี จึงแจ้งถึงรายละเอียดให้ทราบโดยทั่วกัน

Advertisements
อ่านเพิ่มเติม