ภาพกับลูกค้า
ธมลสักคิ้ว 3-6 มิติ
ราคาสักคิ้ว 3-6 มิติ
ธมล @ Social Network
WEBSITE BY
ร้านธมลเบสซาลอน / Tamol Bestsalon
121/7 Kehamuengmaibangplee, Tepharuk Road,
Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10540
Telephone. 088-498-8073, 092-425-0394
สักคิ้ว 3-6 มิติ
       
บริการของเรา
อัตราค่าบริการสัก

  • สักคิ้ว 3 มิติ ราคา 2,900 บาท
  • สักคิ้ว 6 มิติ ราคา 3,900 บาท
  • สักปากชมพู ราคา 3,500 บาท
  • สักรอบตา    ราคา 2,500 บาท
ทุกรอยยิ้มของลูกค้า คือความสุขของเรา ร้านธมลเบสซาลอน...
ภาพกับลูกค้า
ภาพกับลูกค้า
ภาพกับลูกค้า
คุณธมล