แจ้งปัญหาเว็บไซต์บางแห่งใช้งานไม่ได้

ขณะนี้ทางผู้ให้บริการ Hostingdynamo ที่เราใช้บริการในการเก็บข้อมูลลูกค้าเว็บไซต์หลายแห่ง มีปัญหาเนื่องจากระบบ Windows Server โดน Ransomware Encryption และเรียกค่าไถ่ ทำให้ไม่สามารถ on ระบบขึ้นมาได้ และทางผู้ให้บริการได้แจ้งไปทางตำรวจไซเบอร์ ในการตรวจจับผู้บุกรุก และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ดูคำชี้แจงจากผู้ให้บริการเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.hostingdynamo.com