เว็บไซต์ทูเมค Sai Mai, Bangkok

6688 125 8585
Lunch: 11am - 12pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am