Website2Make
จ่ายค่าโฆษณาตามยอดคลิก ณ ตำแหน่งเว็บของเราที่โฆษณาอยู่หน้าแรก

 • กำหนดคีย์เวิร์ดอันดับที่ต้องการในหน้าแรก เมื่อมีการพิมพ์ค้นหาบนระบบการค้นหา
 • กำหนดช่วงของเวลาที่ต้องการแสดงโฆษณาได้ เช่น โฆษณา 6.00-23.00 น. ของทุกวัน
 • กำหนดพื้นที่แสดงโฆษณาให้แสดงผลเพียงเฉพาะเจาะจงจังหวัดได้ หรือทั่วประเทศไทย
 • กำหนดค่าแสดงผลแบบเจาะจงได้ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แทปเล็ต หรือแสดงผลทั้งหมด
 • กำหนดงบประมาณต่อวันได้ เพื่อจำกัดวงเงินค่าโฆษณาต่อวัน
HOMEPAGE | WEB DESIGN | REGISTRATION DOMAIN | HOSTING | PORTFOLIO WEBSITE & GRAPHICPAYMENT  | ABOUT US | CONTACT US | NEW WEBSITE
เว็บไซต์ทูเมค @โซเชียล
จ่ายค่าโฆษณาตามการเข้าถึงโพสต์ของแฟนเพจ

 • ออกแบบตกแต่งภาพสินค้าและบริการสำหรับประกอบการโฆษณา
 • ตั้งค่าและกำหนดให้แสดงผลกับเพศ กลุ่มอายุ ความสนใจให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • แจ้งรายละเอียดการตั้งค่าทั้งหมดให้คุณ เพื่อรับทราบและยืนยันก่อนการเปิดโฆษณา
 • ติดตามผลโฆษณา วิเคราะห์ผล และรายงานผลการโฆษณาทุกรอบการโฆษณา
การโฆษณาเว็บ เปรียบเสมือนการลงทุนให้กับธุรกิจ ทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น...
โปรโมทเว็บผ่าน Facebook Ads.
โปรโมทเว็บผ่าน Google Ads
          ทำไมเว็บไซต์ต้องโปรโมทเว็บ

 • คำค้นหาติดหน้าแรกภายใน 24 ชม.
 • ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งเมื่อเว็บไซต์ของท่านติดอันดับแรก
 • มีการติดต่อเข้ามาจากลูกค้าทันที แม้ว่าเว็บสร้างเสร็จใหม่
 • นั้นป็นการเพื่อให้เว็บไซต์มีจำนวนผู้เข้าชมมาก
 • ทำให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
 • ทำให้ธุกิจของท่านเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้จากบุคคลทั่วไป
 • สามารถเพิ่ม/แก้ไขคำหลักได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สร้างโอกาสทางธุกิจได้เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือ
 • ทำให้คนเห็นธุรกิจของเรามากขึ้นบนฟีดข่าว
 • สร้างแรงกระตุ้นความต้องการในสินค้าและบริการของเรา
รับโปรโมทเว็บไซต์
Website2Make New Logo