บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
ขอใบเสนอราคากระดาษทิชชู
ขอใบเสนอราคากระดาษบรรจุภัณฑ์
กรุณาเลือกประเภทของกระดาษที่ต้องการขอใบเสนอราคา
กระดาษเช็ดปาก, กระดาษเช็ดมือ, กระดาษป๊อปอัพ, กระดาษชำระม้วนเล็ก-ม้วนใหญ่
กระดาษน้ำตาล, กระดาษปรู๊ฟ, กระดาษขาวบาง, กระดาษโรตี, กระดาษลอกลาย
บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด / The Eastern Industrail Company Limited
อ๊อฟฟิศ : 156 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-984 9133-4, 081-456 1231 แฟกซ์ : 02-573 0060 อีเมล์ : eastern1948@gmail.com
COPYRIGHT @ 2014 ALL RIGHTS RESERVED