บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
ชำระเงินโดย

    1. การโอนเงิน - ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหลักสี่ ชื่อบัญชี บริษัทบูรพาอุตสาหกรรมจำกัด เลขที่บัญชี 029-3-02672-6 กระแสรายวัน แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินส่งมาทางแฟกซ์ 02-573-0060 หรือทางอีเมล์ eastern1948@gmail.com

    2. ชำระด้วยตนเองที่บริษัท - กรณีสะดวกคุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทบูรพาอุตสาหกรรมจำกัด แล้วรับสินค้าไปได้ทันที
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
ประเภท

บริษัทบูรพาอุตสาหกรรมจำกัด

029-3-02672-6

หลักสี่

กระแสรายวัน
การจัดส่งสินค้า

    1. โดยรถบริษัท จัดส่งตามวัน-เวลาที่ได้ติดต่อนัดหมายไว้กับทางบริษัท
    2. กรณีสะดวกมาติดต่อรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท - คลิกเพื่อดูแผนที่

กรณีลูกค้าใหม่ (สั่งซื้อกับบริษัทครั้งแรก)

     ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวคุณเสียก่อน เราถึงจะออกใบกำกับภาษีและส่งสินค้าให้คุณได้ กรุณาส่งเอกสารของคุณมาทางแฟกซ์ 02-573-0060

    ประเภทบริษัท - สำเนาเอกสารใบประกอบการค้า (ภ.พ.20) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
     ประเภทบุคคล - สำเนาบัตรประชาชน
วิธีการสั่งซื้อและการจัดส่ง
บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด / The Eastern Industrail Company Limited
อ๊อฟฟิศ : 156 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-984 9133-4, 081-456 1231 แฟกซ์ : 02-573 0060 อีเมล์ : eastern1948@gmail.com
COPYRIGHT @ 2014 ALL RIGHTS RESERVED