บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
    จากกระบวนการฟอกสีในกระดาษชำระรีไซเคิล

     สารเรืองแสงในสำลี คือสาร fluorescence ซึ่งมาจากกระบวนการฟอกขาวเพราะในการผลิตเส้นใยธรรมชาติ มักมีสารที่มีสีติดมาตามธรรมชาติ ทำให้เส้นใยมีสีออกเหลือง บางครั้งจึงจำเป็นต้องฟอกขาวเส้นใยเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน [1] ซึ่งสารฟอกขาว (optical brightening agent: OBA) หรือสารเพิ่มความขาวสว่าง สารเติมแต่งชนิดนี้เป็นสารสีย้อมประเภทเรืองแสง (fluorescent dye) [2] เมื่อใช้เช็ดทำความสะอาดผิว จะหลงเหลือสารตกค้างอยู่บนผิวหนัง จากการศึกษาพบว่าเมื่อสาร fluorescence ได้รับรังสี ultraviolet (UV) จากแสงแดด (ความยาวคลื่น 254 nm) อาจเหนี่ยวนำให้เกิดสารก่อมะเร็งที่ผิวหนัง ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้นเมื่อจะเลือกใช้สำลีเพื่อทำความสะอาดผิวหนัง ควรเลือกที่ไม่มีสารเรืองแสง ( fluorescence agent free ) นอกจากสำลีแล้ว ยังพบ fluorescence ซึ่งมาจากกระบวนการฟอกขาว เช่น ผ้าขาว กระดาษชำระ พลาสติก ยาสีฟัน โลชั่น ครีม เมื่อเติม fluorescent dye ลงไปจะช่วยให้มีความขาวสว่าง (brightness) เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อใช้สารพวกนี้ควรอ่านฉลากให้ละเอียดก่อนใช้ และควรระมัดระวัง
อันตรายของสารเรืองแสง
ความรู้เกี่ยวกับกระดาษ
บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด / The Eastern Industrail Company Limited
อ๊อฟฟิศ : 156 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-984 9133-4, 081-456 1231 แฟกซ์ : 02-573 0060 อีเมล์ : eastern1948@gmail.com
COPYRIGHT @ 2014 ALL RIGHTS RESERVED