บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
หากต้องการขอใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่ หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-984-9133-4, 081-456-1231
บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด / The Eastern Industrail Company Limited
อ๊อฟฟิศ : 156 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-984 9133-4, 081-456 1231 แฟกซ์ : 02-573 0060 อีเมล์ : eastern1948@gmail.com
NEWSPRINT PAPER
    ชื่อผลิตภัณฑ์
    กระดาษปรู๊ฟ
    น้ำหนักกระดาษ
    50 แกรม
    ขนาดกระดาษ
    แบบม้วน ยาว 47"-70"
   
    แบบรีม 31"x43"
    จำนวนแผ่น/รีม
    500 แผ่น
COPYRIGHT @ 2014 ALL RIGHTS RESERVED
Product Detail